De straffeloosheid van Israël zorgt voor steeds nieuwe oorlogsmisdaden

De straffeloosheid van Israël zorgt voor steeds nieuwe oorlogsmisdaden

 

De systematische en weloverwogen gruweldaden van Israël tegen de Palestijnen zijn zorgvuldig gedocumenteerd.
Het is ongeveer 4 maanden geleden dat Israël stopte met haar laatste bloedbad in de Gazastrook. De verwoesting door de Israëlische aanval was apocalyptisch. "De vernietiging die ik hier heb gezien is niet te beschrijven", zei secretaris-generaal van de VN tijdens zijn bezoek aan Gaza. In dezelfde geest verklaarde de voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis, Peter Maurer: "Nog nooit heb ik zo'n massale vernietiging gezien."

Volgens cijfers van de VN werden er 2192 Palestijnen, waaronder 1523 burgers en 519 kinderen gedood. Tegen de tijd dat de wapenstilstand werd aangekondigd, waren er "110 000 intern ontheemden die woonden in noodopvang en bij gastgezinnen. De VN schat dat ongeveer 18 000 woningen werden vernield of onbewoonbaar werden, waardoor ongeveer 108 000 mensen dakloos zijn. En 37 650 andere woningen werden beschadigd. "

Er bestaan weinig twijfels over de reden van deze kolossale dood en vernietiging. De VN-fact finding missie onder leiding van Richard Goldstone concludeerde dat het Israëlische offensief in 2008-2009 (Cast Lead) "een bewust onevenredige aanslag was om de burgerbevolking te straffen, te vernederen en te terroriseren ". De primaire verantwoordelijkheid voor het plegen van deze misdrijven in 2008-2009 ligt bij de politieke en militaire leiding van Israël. En deze conclusie is ook van toepassing op de Operatie Protective Edge in juli-augustus 2014.

Inderdaad, de VN Mensenrechten Chief Navi Pillay veroordeelde Israël voor haar, zoals ze zei, “kennelijk opzettelijke schendingen van het internationaal recht”. Pillay verwees naar de bevindingen van het vorige onderzoek van de VN-missie en merkte op " hetzelfde patroon van aanvallen gebeurt nu op huizen, scholen, ziekenhuizen, VN-terrein."

Hoewel de dood en vernietiging nu zijn afgelopen, soortgelijke misdrijven blijven waarschijnlijk, tenzij de straffeloosheid van Israël aan banden wordt gelegd.

De universele jurisdictie, een weg naar het ter verantwoording roepen?

De vooruitzichten voor de vervolging van Israëls leiderschap in het Internationaal Strafhof (ICC) lijken echter somber. De VS zal wellicht haar veto stellen over de kwestie bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Bovendien staat de Palestijnse Autoriteit onder druk van de VS en haar bondgenoten om geen beroep te doen op de jurisdictie van het ICC om misdrijven op Palestijns grondgebied te vervolgen. Ook het Internationaal Strafhof staat onder druk om geen aanklacht te openen.

Echter, zelfs als het ICC niet handelt, hoeft dit geen nagel aan de doodskist te zijn voor de inspanningen om oorlogsmisdaden tegen de Israëlische politieke en militaire leiding te vervolgen .

Veel individuele staten hebben het principe van universele jurisdictie en zijn in staat om hun rechter de opdracht te geven om personen die verdacht worden van het plegen van ernstige misdrijven, ongeacht hun nationaliteit of waar het misdrijf is gepleegd, te onderzoeken en te vervolgen. Dit betekent dat de nationale autoriteiten kunnen ingrijpen om ernstige schendingen van de mensenrechten overal in de wereld te vervolgen.

Er zijn belangrijke precedenten hoe de universele jurisdictie heeft gewerkt. Een van de belangrijkste gevallen was tegen de Chileense ex-dictator Augusto Pinochet (1915-2006). In oktober 1998 heeft een Spaanse rechter, Baltazar Garson, een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd om Pinochet ter verantwoording te roepen in de mensenrechtenschendingen tijdens zijn bewind. Binnen de week werd Pinochet gearresteerd in Londen.

Israël is niet immuun. In 2009 werd in Londen een arrestatiebevel voor de Israëlische oud-minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni uitgevaardigd. Livni werd waarnemend minister van Buitenlandse Zaken tijdens Cast Lead (2008-2009), waarin Israëlische troepen ongeveer 1400 Palestijnen doodden, waaronder meer dan 400 kinderen.
Tijdens Cast Lead pochte Livni dat "Israël echt hooliganisme getoond had in de loop van de recente operatie, die ik eiste". Ze prees ook het leger voor "de brutaliteit (going wild)" in Gaza. De Britse autoriteiten hebben echter haar arrestatie belemmerd door haar diplomatieke onschendbaarheid te verlenen tijdens haar bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 2011.

Israël heeft tijdens deze zomer, voor de derde keer in vijf jaar, een bloedbad in de Gazastrook aangericht.

Met de wereldwijde veroordeling en met de kritische publieke opinie in Europa over het optreden van Israël in de zomer 2014, is het de hoogste tijd dat EU-lidstaten gehoor geven aan de aanbeveling van het rapport Goldstone en een strafrechtelijk onderzoek vragen. Zo kunnen zij met behulp van universele jurisdictie, en indien er voldoende bewijs is van het plegen van ernstige schendingen van de Conventies van Genève van 1949, de vermeende daders laten arresteren en vervolgen in overeenstemming met het Internationaal Recht. (op basis van: http://www.lausti.com/articles/Mideast/warcrimes.html )

 

© Palestina Solidariteit vzw 2016